Thursday, April 11, 2013

Perhiasan Dunia: Nikmat atau Ujian ??


Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana Kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. ( Al- Kahfi:7)

No comments: