Thursday, April 11, 2013

Allah Rancangkan Yang Lebih Baik Untukmu..


Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu sangat baik bagi kamu (sementara) yang kamu sukai mungkin tidak baik bagi kamu. Dan Allah mengetahui tetapi kamu tidak mengetahui.
[al-Baqarah, 2:216]

No comments: