Thursday, April 11, 2013

Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Terbaik Bagi Kita


Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu sangat baik bagi kamu (sementara) yang kamu sukai mungkin tidak baik bagi kamu. Dan Allah mengetahui tetapi kamu tidak mengetahui.
[al-Baqarah, 2:216]

No comments: